*Codi de validació
AntiRobotsAntiRobotsAntiRobotsAntiRobots
Per tal que sigui possible l'enviament d'aquest formulari cal que accepti la nostra Política de protecció de dades
Segons la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de dades de caràcter personal, l'informem que les dades facilitades en aquest formulari, podran ser incorporades a un fitxer de dades de caràcter personal, responsabilitat de Virginia Sánchez Santos domiciliada a C/ Cós, 35, 08241 de Manresa (Barcelona), amb la finalitat és remetre-li informació comercial sobre productes i serveis de la nostra empresa, i empreses associades. Si no desitja que les seves dades siguin utilitzades amb aquesta finalitat, li preguem marqui aquesta casella.

També hem informar-lo que si desitja exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació o oposició, ha de remetre una comunicació escrita a, Virginia Sánchez Santos a l'adreça indicada, per sol·licitar l'actuació corresponent als referits efectes, adjuntant còpia del seu Document d'Identitat o altre document legalment admès.
, marcant aquesta casella

Com gestionar els continguts


El més important de qualsevol pàgina web (accessible) és el contingut, d'aquí la frase “Content is king”, molt repetida en tot el relacionat amb el món del SEO (Optimització per cercadors).

Per elaborar uns continguts adequats s'han de tenir en compte molts aspectes. L'estructura de categories i pantalles és a la base de tot el que s'ha d'estudiar, i és que les aproximacions a un negoci, els serveis, i/o productes que ofereix poden ser diverses.

Per dissenyar l'estructura del web, el millor és obrir un document Word, que no només servirà per anar creant i completant l'arbre. També servirà per redactar els continguts (i corregir l'ortografia), i un cop s'hagi acabat la redacció dels continguts inicials, serà molt més fàcil fer-ne les traduccions a altres idiomes (per aquesta part es pot recórrer a http://translate.google.es/ el traductor de Google).

En fer l'estructura del lloc web s'ha de tenir en compte que ha de descriure perfectament l'organització (negoci, entitat...), és el moment de definir on es vol arribar, i organitzar els apartats i sots-apartats de manera que permetin fer créixer tot l'arbre de continguts sense haver-lo de canviar. Un plantejament prou estudiat estalviarà reorganitzacions de categories i haver d'agrupar informacions sense relació directa (temàtiques diferents) en un mateix apartat.

Una bona organització de categories i pantalles, en implicar que s'han hagut d'estructurar les temàtiques, facilitarà molt definir allò que es vol explicar, la navegació de l'usuari serà més còmoda, i li serà més fàcil confiar en allò que representi la pàgina.

En aquest punt, cal fer un incís:

Tot i que una bona pàgina és aquella que va incorporant continguts amb la màxima freqüència possible, creant una pantalla per setmana, és fa més que no publicant-hi més després d'acabar-la.

Google té en compte aspectes com la freqüència de publicació o que els continguts siguin “frescos” en entendre que són més actuals.

Una bona estructura de continguts, permet anar d'una informació més genèrica a una de més concreta. És important tenir en compte que:

  1. Les cerques més genèriques són les més usades
  2. Qui sap què vol ho busca més concretament.
  3. La pantalla més important de qualsevol web (la que té més valor per Google) és la inicial.
  4. La importància de les pantalles (oportunitats de posicionament) disminueix en funció dels clicks que s'hagin de fer per arribar-hi des de la pantalla inicial.
  5. Com més enllaçada sigui una pantalla (ja sigui amb enllaços interns o externs), més importància li concedirà l'algoritme de Google (+ posicionament).
  6. No ve al cas, però posar enllaços cap a altres pàgines no és negatiu... sempre i quan no n'hi hagi un excés.

Tenint en compte aquestes valoracions, l'estructura que resulta més útil comença amb una informació més genèrica (paraules clau més “genèriques”), i en aprofundir en categories i sots-categories, va concretant la temàtica fins la informació concreta o fins i tot les referències corresponents.

Treballar així, també ajuda a definir per quines paraules clau ha de competir cada pantalla, i sobretot per evitar la canibalització de paraules clau (aquest és un problema que es dóna quan diverses pantalles competeixen per les mateixes cerques). En indicar les paraules clau al mateix arbre de la pàgina, es pot veure fàcilment si més d'una pantalla competeix per les mateixes paraules. Sabent-ho abans d'escriure els continguts, es poden modificar lleugerament les paraules rellevants de la pantalla, per tal de fer que en lloc de competir per les mateixes cerques competeixin per cerques similars.

En qualsevol cas l'estructura d'arbre típica d'un web, també té inconvenients, perquè si el que interessa és posicionar una pantalla que es troba a tres clicks de la pantalla principal, la seva importància quedarà molt diluïda. Per superar aquest inconvenient Cletu EVO inclou l'opció de crear banners a les pantalles. Així la pantalla més remota pot quedar a un sol click de la pantalla inicial, i ser enllaçada (i visible per als usuaris) des de tot el lloc web.T'agrada aquesta pàgina? comparteix-la!
Enviar a un amic Imprimir Comparteix a pinterest Comparteix a Google + Comparteix a Twitter Comparteix a facebook